Webinaret holdes av Lisbeth Øyum, som er forsker på arbeidsliv. Tema for webinaret er rolleforståelse. Målgruppen er IA-rådgivere i NAV.