Det første webinaret er felles for begge bransjene. Her vektlegges kunnskap: Hva er viktig å vite når dere skal jobbe forebyggende med eget arbeidsmiljø? Hovedtemaet er den nasjonale arbeidsmiljøsatsingen og hovedbudskapet i denne.

Se webinaret her (det mangler lyd helt på starten, beklager dette!):

De to neste webinarene skilte de to bransjene. Begge webinarene vektlegger praksis: Hva er lurt å gjøre når dere skal jobbe forebyggende med eget arbeidsmiljø i praksis? Her introduseres Arbeidsmiljøportalen og verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen. Disse verktøyene er utviklet bransjespesifikt.

Webinaret om sykehjem:

Webinaret om barnehage: