Målgruppe: Verneombud

Arbeidstilsynet, i samarbeid med IA bransjeprogram barnehage og sykehjem, inviterte verneombud i barnehager og sykehjem til workshop om verneombudsrollen. I workshopen tok vi for oss det grunnleggende for rollen i arbeidsmiljøarbeidet, og hvordan verneombudet kan bidra godt i partssamarbeidet.

Det ble vekslet mellom foredrag, diskusjon og refleksjon, før vi avsluttet med en kort film om verneombudsrollen.

Vi gjennomførte separate workshops for bransjene, barnehager og sykehjem.

Se webinaret IA-bransjeprogram - Hva betyr det å være verneombud?: 27. oktober Barnehage