Arbeidstilsynets Seksjon for kunnskapsformidling Inkluderende arbeidsliv setter fokus på de beskyttende faktorene i arbeidsmiljøet. Det er positivt for helsen vår og prestasjonene våre på jobb å bli stilt krav til. Dette gir rom for læring, utvikling og mestring, noe som bidrar til jobbengasjement. I de fleste jobber kan det være belastende krav.

Ansatte i barnehager opplever for eksempel ofte høye emosjonelle krav. Disse kravene er en naturlig del av jobben og kan ikke fjernes. Derfor er det nyttig å ha mer fokus på de faktorene som kan fungere som «buffere»; som altså kan beskytte oss mot negative effekter av kravene. 

Vi retter i dette webinaret oppmerksomheten mot psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som er viktige for alle mennesker, med særlig fokus på hva bør leder være oppmerksom på i møte med de ansatte.

Se presentasjonene som ble brukt på webinaret

Webinaret tok for seg de seks faktorene som påvirker arbeidsmiljøet:
- Krav og innflytelse
- Avklare forventninger
- Tilbakemeldinger og anerkjennelse
- Samspill og partssamarbeid
- Forutsigbarhet
- Åpenhet og respekt