Webinaret handler om at vi har en utvikling som må snus og bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien.

På webinaret møter du Heidi Gautun. Gautun er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (Dr. Polit) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Andre hovedforskningsfelt er kommunale helse- og omsorgstjenester, og samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. 

Webinar om IA bransjeprogram sykehjem