For å lykkes med å få ned sykefravær og frafall i barnehagene må vi tenke nytt

Marit Roxrud Leinhardt

IA-Bransjeprogram barnehages hovedmål er å redusere sykefravær og frafall på arbeidsplassen. Arbeidsmiljø, partssamarbeid og kvalitet i tjenesten står sentralt i bransjeprogrammet, som setter den enkelte arbeidsplass i sentrum. 

- For å lykkes med å få ned sykefravær og frafall i barnehagene må vi tenke nytt. Det gjør en samlet bransje i bransjeprogram barnehage, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS arbeidsgiverpolitikk. -Bransjeprogrammet har mye å by på, og viktige erfaringer å fortelle om.

5 regionale konferanser i vår

For å dele de erfaringer som er gjort i arbeidet til nå arrangerer IA- Bransjeprogram barnehage fem regionale konferanser.

Konferansene vil ha samme innhold og retter seg mot barnehagenes HMS-grupper, eiere, hjelpere og alle som er opptatt av arbeidsmiljø/HMS og sykefravær i barnehagene. Her vil vi presentere resultater, erfaringer og forskning fra og med bransjeprogrammet. Konferansen vil være praksisnær og nyttig, både om du jobber i eller med barnehage.

- Et lavt sykefravær bidrar til kontinuitet og kvalitet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Et godt og utviklingsorientert partssamarbeid er en viktig faktor for å lykkes med å øke nærværet, sier avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen.

Arbeidet i bransjeprogrammet bygger på partssamarbeid, så vi oppfordrer barnehagene til å delta med hele HMS-gruppen (leder, tillitsvalgt og verneombud). Bransjeprogrammet dekker deltakeravgift og lunsj.

Vi ser frem til en aktiv og spennende dag!

Mer informasjon om Bransjeprogrammet og verktøyene som er utviklet finner du her.

Vil du delta? Se mer informasjon i påmeldingslenkene under:

Oslo: 29. mars 2023

Bergen: 13. april 2023

Trondheim: 17. april 2023

Tromsø: 25. april 2023

Kristiansand: 11. mai 2023