Den ene saken handlet om etablering av partssammensatte IA og HMS-grupper. Den andre handlet om forebygging av trusler og vold. 

Partssammensatte IA og HMS-grupper
Godt samarbeid mellom partene er en viktig forutsetning for å lykkes i IA- og HMS-arbeidet. Noen kommuner har i tillegg til AMU ulike partssammensatte grupper som jobber systematisk med IA og HMS, mens andre kommuner ikke har det. Første sak er et forslag om å etablere lokale partssammensatte grupper, for å styrke det systematiske IA- og HMS-arbeidet.

Vold og trusler om vold
I arbeid med mennesker kan det oppstå situasjoner med trusler og vold. Partene satte i hovedtariffoppgjøret 2010 fokus på vold og trusler om vold som et økende problem og hvordan verktøyet «Trusler og vold på arbeidsplassen – arbeidsbok og veileder» kan knyttes til det systematiske HMS-arbeidet. Forslaget til AMU-sak omhandler dette. Forebygging av trusler og vold er fra 1.1.2017 regulert i Forskrift om utførelse av arbeid kap. 23A.

Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene