Hva er egentlig risikovurdering?
Risikovurdering er et ord som ikke nødvendigvis er et kjent begrep for alle, men alle risikovurderer helt automatisk og naturlig i mye av det vi gjør hver dag. Skal du over en vei, vurderer du risiko før du krysser veien. Har du små barn i hus, vurderer du hva som kan unngå ulykker, og setter gjerne opp grind i trappa. I kommunal sektor gjør man gjerne risikovurderinger for eksempel når man i en barnehage setter opp lekestativ, når man på et sykehjem setter opp vakter, eller når man setter sammen elevgrupper eller arbeidsteam. Hvilke team vil fungere best for å unngå dårlig resultat eller motsatt - sikre best resultat? Risikovurdering gjør vi altså naturlig hele tiden, og handler om å unngå uheldige hendelser. Å gjøre det systematisk kan være mer krevende.

Systematisk risikovurdering betyr at man må gjøre følgende:

 • Kartlegge farekilder
 • Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre det?
 • Tiltak og videre arbeid

Kartlegge farekildene

 • Hva kan være en fare hos oss? Eks alenearbeid, mobbing, rollekonflikter, trusler og vold, trakassering, emosjonelle belastninger, utagerende elever/pasienter, organisering av arbeidet osv.
 • Hvordan vet vi dette? Arbeidsmiljøkartlegginger, medarbeiderundersøkelser, avviksmeldinger, varslinger, medarbeidersamtaler, arbeidsrelaterte skader, sykemeldinger osv er kilder til informasjon. I tillegg vil nasjonal statistikk, gi nyttig kunnskap (NOA – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, STAMI.no)

Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?

 • Ta utgangspunkt i informasjonen dere har. Hvor ofte inntreffer uønskede hendelser? Hvor alvorlige er disse hendelsene?

Hva kan vi gjøre for å hindre det?

 • Ta utgangspunkt i de farekildene som er hovedutfordringen hos dere.  Snakk sammen om hvilke tiltak som kan forebygge hendelser, skade eller sykdom. Eks. hva kan gjøres for å forebygge stress hos oss? Hva kan vi gjøre for å forebygge emosjonelle belastninger? Hva kan vi gjøre for å forebygge vold og trusler om vold (jf egen forskrift)

Tiltak og videre arbeid

 • Hvilke tiltak vil vi prioritere og iverksette hos oss? Noen tiltak er enkle og gjennomføre, mens andre ikke er det. Hva kan løses på arbeidsplassen? hva må løftes videre? Hva bør gjøres først?
 • Hvem medvirker i disse vurderingene og hvordan?

Ledelse, HR, ansatte, tillitsvalgte, verneombud? Ta utgangspunkt i lovverk og avtaleverk og lokale forhold.

Godt råd: Skaff deg arbeidsmiljøkunnskap, for eksempel hos NOA/STAMI 

Diskuter: med utgangspunkt i kjente arbeidsmiljøfaktorer for vår type virksomhet:

 • Hvordan ser dette ut hos oss?
 • Kjenner vi oss igjen?
 • Hva er mest sannsynlig at kan skje hos oss?
 • Hvordan har vi organisert arbeidet?
 • Hvilke forhold ved vår organisering og tilrettelegging av arbeidet påvirker arbeidsmiljøet mest?
 • Hva er de aller viktigste arbeidsmiljøfaktorene hos oss?

 Mer informasjon: Arbeidstilsynet har egen veileder på risikovurdering. Søk på risikovurdering på Arbeidstilsynet  

 

Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene