Vi er alle ulike, og arbeidshverdagen er ofte svært ulik eller oppfattes ulik for medarbeidere. Disse forskjellene trenger ikke føre til konflikter, men oppstår gjerne fordi ting ikke er som vi mener det bør være. Konflikthåndtering forutsetter en kultur  som respekterer ulikhet, og vilje til å finne løsninger.

Måten vi håndterer at vi er forskjellige på er avgjørende for om konflikter utvikler seg. Kulturen på arbeidsplassen er viktig og det må være høyde for å ta opp saker man er uenige om. Det må skilles på sak og person. Dersom man går vekk fra sak og over på person blir konflikten skadelig, belastende og tidkrevende. Å lytte til hverandre og utvise empati kan bidra til å dempe konflikten og finne gode løsninger.

Konflikter må håndteres i tide
Det er arbeidsgivers ansvar å håndtere uløste konflikter i tide, men partene har ansvar for medvirkning til å løse den. Klarer man det ikke, søk hjelp.

Lenkeblokk Icon Kurset "sees i morgen", håndtering av psykisk helse på arbeidsplassen Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene