Øvelse i etisk refleksjon har resultert i en økt etisk bevissthet med en større forståelse for både kollegaer og brukere. Mye tyder på at refleksjonens betydning i seg selv kan bidra til opplevelse av økt mestring i praksis.

Etisk refleksjon kan defineres som: ”Systematisk utforskning av en sak, å se en sak fra flere sider og få nye perspektiver. Det handler om å identifisere en verdikonflikt. Formålet er å kunne ta en begrunnet og informert avgjørelse som bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing”

Etisk kompetanse utvikles nettopp gjennom jevnlig systematisk refleksjon over etiske problemstillinger og dilemmaer.

Høsten 2010 vedtok regjeringen en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien).

Lenkeblokk Icon Denne forskriften kan du lese mer om og laste ned her

Et eksempel er Rokilde sykehjem i Kristiansund som startet opp verdighetscafe med brukere, pårørende og ansatte. Her er en link til filmen på facebooksiden til "Samarbeid om etisk kompetanseheving"

Lenkeblokk Icon Facebooksiden: "Samarbeid om etisk kompetanseheving"


Foto: Wilma Neumann-Grue

Refleksjonsarbeid
Ved oppstart av et etikkprosjekt kan en møte på mange utfordringer. Ressurspersoner i kommunene kan føle seg usikre på hvordan man leder en etisk refleksjonsgruppe. De som trer inn i denne rollen på sin arbeidsplass har ikke nødvendigvis veilederutdanning. Mange ønsker seg mer kompetanse om kommunikasjon og hvordan man møter forskjellige personer på en god måte. Det er utviklet verktøy, og rollespill som fokuserer på kommunikasjon, refleksjon og ledelse.

Et av de viktigste verktøyene i prosjekt "Samarbeid om etisk kompetanseheving» er "8 trinn til etisk refleksjon". Trinnene må ikke følges slavisk, men veilederen bør være innom alle spørsmålene for å sikre en god og grundig refleksjon. De er godt beskrevet i heftet "Tips og hjelp til etisk refleksjon" som er en ekspress-kortversjon av Etikkhåndboka. 

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned en veiledning for rollespill og trening i refleksjon

Dette er en morsom, effektiv og innsiktsfull treningsform.

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned refleksjonskortene Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene