Forumet ledes av barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad. I forumet deltar Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Barneombudet, Den Norske Advokatforening, Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb), Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO), Statsforvalteren i Trøndelag og KS. Fra KS deltar avdelingsdirektør i Helse- og velferdsavdelingen, Åse Laila Snåre.
Invitasjonen til å delta i Nasjonalt barnevernsforum

Opprettelse av forumet er en direkte følge av innspill fra KS og arbeidstakerorganisasjonene til Stortingets familie- og kulturkomite under en høring i november i fjor. I høringen foreslo vi et partssamarbeid for å utvikle tjenestekvaliteten på barnevernområdet, som et alternativ til enda en granskning. Dette innspillet ble støttet av de andre høringsinstansene, som var Landsforeningen for barnevernsbarn og Barneombudet.

BFD har utarbeidet forslag til mandat for forumet, som alle parter ga sin tilslutning til i møtet.
Mandatet for Nasjonalt barnevernsforum

KS, Landsforeningen for barnevernsbarn og FO var invitert til å innlede om egne synspunkter på status. Disse synspunktene var i all hovedsak sammenfallende, og bør være et godt utgangspunkt for videre arbeid. KS bygget sitt innlegg på hovedstyresaken om barnevernet sist høst (25.09.20), samt noen av utfordringene og anbefalingene beskrevet i forsknings- og tilsynsrapporter, som KS på forhånd hadde gjennomgått sammen med FO og Fagforbundet.  

Etter en liten diskusjonsrunde var vi invitert til å gi innspill til tema for neste møte. Det kom tre innspill:

Fra KS: Drøfting av målrettede tiltak som er egnet til å beholde personell (enighet om at høy turnover er en utfordring), og tverrfaglig tiltaksutvikling - jamfør barnevernsreformens innretning som oppvekstreform.

Fra FO: Ny barnevernlov (som forventes behandlet i Stortinget i vår, d.v.s. legges frem før 10. april) – implementeringsutfordringer og behov.

BFD v/fagavdelingen for barnevern har sekretariatsansvar og planlegger neste møte i samarbeid med partene.

Les også:

Barnevernet er i endring

Barnevernsreformen