Akson

Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester.

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Kommunedirektøren i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har overtatt som leder av Akson journal styringsgruppe. Det videre arbeidet er et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS.

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

PRESSEMELDINGER

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

KS er glad for at regjeringen i statsbudsjettet foreslår penger til videre arbeid med både Akson journal og felles samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Ofte stilte spørsmål om Akson

Ofte stilte spørsmål om Akson

Mange har spørsmål om Akson. Her har vi samlet svar på noen av dem, slik som organisering og styring, kostnader og gevinster, Helseplattformen og dagens samhandlingsløsninger.

Om hva Akson er

Om hva Akson er

Akson er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Akson er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Nyhetsartikler

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Tjenesten Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Har du spørsmål om sikker bruk av skytjenester i skolesektoren?

Har du spørsmål om sikker bruk av skytjenester i skolesektoren?

Da kan du bli med på webinar 17. februar. Google, Microsoft og Apple er tatt i bruk som læringsverktøy på mange skoler. Men brukes det riktig og på en sikker måte for elever og lærere? Det er spørsmålet vi stiller i webinaret.

Snart kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Snart kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

I begynnelsen av februar er nettsiden for oppslag og uttrekk fra Fiks folkeregister klar til bruk. Kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan dermed hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

KS samarbeider med NAV om å utvikle nye digitale løsninger på hjelpemiddelområdet. Digitaliseringsprosjektet har navnet DigiHot. Den første leveransen er en digital søknad om enkle hjelpemidler. Denne tjenesten er nå tilgjengelig for alle kommuner.

Webinar om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Webinar om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Trenger du å vite mer om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien? Det ble arrangert webinar 20. januar med informasjon om løsninger som er klare til bruk, eller som vil komme og være til hjelp under kommunenes massevaksinering.

Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor

Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor

Hvilke konsekvenser har Covid-19 hatt for digitaliseringen i kommunal sektor? Det er temaet for en spørreundersøkelse Ipsos utfører for KS og som sendes ut andre uka i januar.

Les flere artikler

KONTAKT