Akson

Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester.

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Prinsipper til grunn for etablering av Akson

Prinsipper til grunn for etablering av Akson

For å realisere Akson er det nødvendig å gå trinnvis frem og lære underveis. Åpne standarder og grensesnitt skal gjøre det mulig å bygge løsninger over tid.

Intensjonserklæringen

Kommuner er invitert til å signere på en intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med Akson. Formålet er å trygge regjeringen i de statlige beslutningsprosessene for neste års budsjett. Gjennom webinarer forklarer vi nærmere hva intensjonserklæringen innebærer og svarer på spørsmål om blant annet finansiering, organisering og risiko. 

Om hva Akson er

Om hva Akson er

Akson er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Akson er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Les flere artikler

KONTAKT