Akson

Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester.

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

PRESSEMELDINGER

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

KS er glad for at regjeringen i statsbudsjettet foreslår penger til videre arbeid med både Akson journal og felles samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren.

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson.

KS vil ha flere svar om Akson

KRONIKKER

KS vil ha flere svar om Akson

Akson har vært en av sommerens store debatter. Spørsmålene som er stilt er viktige og nødvendige. Arbeidet med å avklare spørsmål rundt organisering, styring og finansiering må fortsette. Kommunene trenger svar før de kan vurdere videre forpliktelse.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Om hva Akson er

Om hva Akson er

Akson er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Akson er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Om DigiBarnevern

Om DigiBarnevern

DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ med mål om å møte utfordringene i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.

Akson: Viktig utredningsarbeid gjenstår

Akson: Viktig utredningsarbeid gjenstår

KS håper regjeringen i statsbudsjettet kommer med friske midler, slik at arbeidet med Akson kan fortsette. – Flere sentrale punkter står ubesvart og må jobbes videre med, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud

KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut engangsstøtte på til sammen to millioner kroner til kommuner som ønsker å gi opplæring og veiledning til innbyggere som har behov for økt digital kompetanse.

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Åtti prosent av alle norske kommuner bruker elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gjør at folkeregisteret og dødsårsaksregister blir oppdatert med rett informasjon til rett tid.

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen - vil handle om det som har skjedd på mange arbeidsplasser og som mange ledere og arbeidstakere har opplevd de siste månedene: En rask, digital omstilling.  

Les flere artikler

KONTAKT