Kommunesektoren må alltid være i forkant, men den vil aldri være i mål

Godt fungerende kommuner og fylkeskommuner er avgjørende for at vi som innbyggere skal kunne leve et godt liv. Samtidig ser vi flere utfordringer. Vi blir stadig eldre, og færre personer i arbeidsdyktig alder bidrar til lavere økonomisk vekst framover. Samtidig er forventningene til kommunesektoren skyhøye. Vi skal levere gode helsetjenester, på tross av at det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større. 

Fremtidens arbeidsliv krever både sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet samt nye møter å løse utfordringene på. Et sentralt virkemiddel er å utvikle en heltidskultur i kommunesektoren, både for bærekraften i tjenestene, for kvaliteten for brukerne og kommunesektorens omdømme som arbeidsliver.

Et bærekraftig Viken 

"Kommunesektoren må alltid være i forkant, men den vil aldri være i mål." Sitatet er hentet fra Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, sitt innlegg i Debattheftet. 

Hver høst sendes det årlige debatthefte «KS spør» ut til alle kommuner og fylkeskommuner som grunnlag for diskusjoner og forberedelse til strategikonferansen. I heftet for 2020 ønsker KS tilbakemelding på disse spørsmålene:

  • Hvordan kan vi sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større?
  • Hvordan skal vi sørge for at kommuner og fylkeskommuner blir og forblir attraktive arbeidsgivere for kompetente medarbeidere?
  • Hvilken innretning bør hovedtariffoppgjøret ha for å stimulere til dette.

Strategikonferansen 2020 arrangeres 5.-6.mars 2020 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Hit kommer tidligere statsminister i Danmark Lars Løkke Rasmussen. På konferansen får du også helt fersk forskning om innbyggernes forventninger til fremtidens velferdstjenester, hvordan man lykkes med å gå fra deltid til heltid i kommunen og hvordan KS jobber med disse spørsmålene.

Påmelding til konferansen finner du her

 https://ksagenda.qondor.com/StrategikonferanseViken