Stillingen som Marianne går inn i er av administrativ og koordinerende art. Hun vil ha kontorsted i Skien – og arbeide med forskjellige oppgaver i samarbeid med resten av teamet.

– Vi opplever Marianne som et positivt bidrag til vårt regionkontor. Vi er sikre på at vil hun kunne håndtere oppgavene på en god måte hos oss. Og med sin positive fremtoning og ryddige form vil nok medlemmene oppleve det som et godt bekjentskap i fortsettelsen, sier regiondirektør i Vestfold og Telemark, Jan Erik Innvær

Marianne er 43 år, bosatt i Skien, og kommer fra en stilling i EFD Induction Group AS. Her har hennes oppgaver vært blant annet vært knyttet til å koordinere kommunikasjon og informasjon i konsernet. Hun har hatt ansvar knyttet til budsjett/økonomioppfølging, dokumenthåndtering og styreforberedelser. Hun har også hatt rolle i å koordinere kurs og møtevirksomhet.

Marianne trer inn i sammenheng med at Liv og Anne-Grethe etter til sammen 78 års innsats for kommunefellesskapet skal bli pensjonister. Du kan lese mer om det HER.

Velkommen til KS Vestfold og Telemark, Marianne!