Medlemmene i fokus!

Liv Dolven og Anne-Grethe Røsaker

De ble ansatt i det som den gang het Norske Kommuners Sentralforbund (NKS) i begynnelsen av 80-tallet. Etter hvert skiftet organisasjonen navn til Kommunenes Sentralforbund (KS). Dette navnet bar organisasjonen frem til 2003 – da den bare ble hetende «KS». De siste årene har det formelle navnet etter hvert blitt «KS - Kommunesektorens organisasjon».

Godt kjent for mange i kommunene

Ikke alltid med sitt ansikt, men det har vært utallige kontaktpunkter mellom disse to – og kontakter i kommunene. De har hatt mange ulike oppgaver i sitt mangeårige virke. I dag jobber de med administrative oppgaver i Vestfold og Telemark i forhold til  med tilrettelegging av møter, kurs og konferanser samt oppgaver knyttet til fylkesstyre- og kommunedirektørutvalg.  Anne-Grethe har i tillegg budsjett- og regnskapsansvar for vår region og Liv har et ansvar for arbeidsgiverkurs.  

Når de blir spurt om hva de tenker har vært det beste med å jobbe i KS, sier de:
Som ansatte i uteapparatet gjennom mange år har vi hatt god anledning til å følge med på det som rører seg i kommunesektoren. Dessuten er det stor variasjon i arbeidsoppgavene. Vi har vært heldige med gode kollegaer som har bidratt til interessante og hyggelige arbeidsdager.

KS har endret seg mye gjennom årene

Selv sier de at KS i dag fremstår som en langt mer profesjonell medlemsorganisasjon nå enn tidligere. De trekker også frem at det har vært en utrolig teknologisk utvikling. Og som de sier det selv: «Vi kan trygt si at både kommunene og vi som har vokst opp i KS har vært gjennom en rekke omorganiseringer siden vår debut i KS!»

I starten av Liv og Anne-Grethes «liv i KS» besto regionapparatet av fylkesvise kontorer «fylkeskretser» bemannet med hver sin fylkeskretssekretær. Disse hadde drevet fylkeskretssekretariatene mer eller mindre alene, og behovet for å ansette en fullmektig i hvert fylke hadde meldt seg. Fullmektigen skulle bidra med oppgaver knyttet til medlemskontakt, drift og regnskap, tilrettelegging av kurs og konferanser og skrive saker og annen korrespondanse på nymotens elektrisk skrivemaskin med rettetast. 

I 2004 ble KS Buskerud og KS Telemark slått sammen. Året etter ble også KS Vestfold innlemmet, og vi ble KS-region BTV.  01.01.2020 gikk Buskerud til Viken og vi ble fylket og KS-regionen Vestfold og Telemark.

Om KS i fortsettelsen

Da Liv og Anne-Grethe ble spurt om å gi tips til veien videre – til andre KS-ansatte -formulerte de seg slik: 

«Medlemmene i fokus! Det har vært vårt mantra helt siden vi ble ansatt på begynnelsen av 1980-tallet. Vi mener at dette er det som må være fremst i pannebrasken hver eneste dag.»

Takk for innsatsen i kommunefellesskapets tjeneste!

Det er all mulig grunn til å takke! For trofasthet, iherdighet, raushet, vennlighet og imøtekommenhet. For omstillingsvilje og innsats. KS er heldige som har hatt Liv og Anne-Grethe som ansatte i alle disse årene. Det blir en «omstilling» for resten av teamet i region Vestfold og Telemark å fortsette uten dere med på laget. Men dere er svært oppsatt på å bidra til at arbeidet i fortsettelsen skal lykkes; og at nye krefter i vår lille administrasjon kommer godt på plass.

Tusen takk, Liv og Anne-Grethe! Og all mulig lykke til i fortsettelsen. Som Liv sier; gjør nå enda mer av det som gjør dere glade. Mer tid til dette er veldig fortjent