Alle kommunene og de to nye fylkeskommunene i Vestfold og Telemark har gjort avtale om å gjennomføre KS Folkevalgtprogram. Her er en oversikt over prosessveilederne, som skal gjennomføre basisprogrammet i regionen. 

Nyvalgt ordfører i Færder kommune, Tom Mello (H) samlet hele kommunestyre til en todagers samling i Tjøme. Kommunedirektør Kristin Nilsen var også på plass. Prosessveileder var Monica Vee Bratlie. Bratlie harutdanning som lærer og har lang politisk erfaring. Hun har vært ordfører i Hurum kommune i to perioder, fra 2011 til 2019. Hun er i dag varaordfører i nye Asker kommune.  

OrdførerTom Mello, kommunedirektør Kristin Nilsen og prosessveileder Monica Vee Bratlie på samling i Færder kommune. Foto: KS

KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å benytte seg av det de neste fire årene. Formålet med programmet er å bidra til et lokaldemokrati med høy tillit. Programmet skal gi folkevalgte motivasjon og trygghet i rollen, slik at de kan løse samfunnsutfordringer og skape nye muligheter.