Årets pris deles ut på Pårørendekonferansen 2021, som arrangeres digitalt den 22. september 2021. Målet med prisen er å løfte frem og inspirere til godt pårørendearbeid i norske kommuner på tvers av diagnoser og demografiske forhold.

I 2020 ble Eigersund årets pårørendekommune. I juryens begrunnelse ble Eigersund kommune holdt frem som et godt eksempel på en kommune som har forankret pårørendearbeidet strategisk både administrativt og politisk. Det ble i vurderingen også lagt vekt på samarbeidet kommunen har med frivillige organisasjoner om arenaer for pårørende, og om tiltak i ulike avdelinger i kommunen som letter pårørenderollen

Les intervju med prosjektleder Mari Skaara Omdal i Eigersund kommune

KS deltar også i år i juryen, som består av representanter fra pårørendeorganisasjoner, kommuner, fagorganisasjoner og forskningsorganisasjoner. Prisen består av et spesiallaget trykk fra den norsk-islandske kunstneren Bjørg Thorhallsdottir og en sjekk på 10.000 kroner som skal gå til ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant kommunens ansatte.

Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for bedre pårørendearbeid i form av:

  • gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud
  • gode holdninger både til voksne og barn som pårørende
  • godt forankrede system og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende
  • kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende

Nominasjonsskjemaet er nå åpent – du finner det på Pårørendesenterets nettside.