På webinaret fikk vi innledning fra områdedirektør Helge Eide i KS. Kristina Overn Krohn fra Deloitte la fram funn og anbefalinger fra evauleringen som er gjennomført. Vi inviterte også inn ordfører Kjersti Kjenes fra Meråker, seksjonsleder Marita Ugseth fra Statsforvalteren og barnevernsleder i Melhus og Skaun, Ragnhild Høyem. De delte sine erfaringer fra prosjektet og kom også inn på hvordan vi kan samarbeide videre når oppvekstreformen skal innføres fra 1.1.2022.

Webinaret er nyttig for både politisk og administrativ ledelse i kommunene – både innenfor oppvekst og helse, de med faglig ansvar for barnevernet, ansatte i barnevernet og andre aktuelle samarbeidsparter. Vi ser fram til å dele erfaringene fra Trøndelag med resten av landet!

Lenkeblokk Icon Se lanseringen i opptak her