Behovet for informasjon fra kommunene som har tatt i Helseplattformen er stort, rundt 210 deltagere fulgte informasjonsmøtet.  Og det var mulighet for kommentarer og stille spørsmål.

Her finner du presentasjonene som ble brukt, og vi gjør oppmerksom på at ikke alle innledere brukte presentasjon.

Presentasjonene som ble brukt (pdf)