KS og NHO oppfordret til å nominere aktuelle kommuner innen 7. januar. NHO Trøndelag og KS Trøndelag har nominert Orkland i kategorien for store kommuner og Flatanger til kategorien for små kommuner til den gjeve prisen. 

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk Toppmøte 1. februar. Det er tredje gang NHO og KS tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

Hva er gode vertskommuner for næringslivet?

Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv vil bidra til økt sysselsetting, økte inntekter og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Samspillet mellom kommuner og næringsliv er viktig, og KS og NHO jobber for å styrke dette samarbeidet.

Flatanger kommune

Flatanger er en kystkommune med en aktiv næringspolitikk, spesielt gjennom tilrettelegging for areal og infrastruktur for næringslivet. Kommunen har bygd ut infrastruktur ved hjelp av utbetalinger fra havbruksfondet, og blant annet lagt til rette for åpningstider i barnehager som er tilpasset sesongvariasjoner i næringslivet.

Strategisk næringsplan ble laget i et samarbeid mellom kommunen og bedriftene lokalt, kommunen får tilbakemeldinger på at de er dyktige til å involvere næringslivet i sin planlegging. Et Bolyst-prosjekt ble igangsatt etter sterkt ønske fra næringslivet og gjennomføres i samarbeid mellom kommunen og bedriftene.

Kommunen er lydhør overfor innspill og ønsker som kommer fra næringslivet og etter ønske fra næringslivet bidrar kommunen til nettportalen www.flatanger.no, som er en portal som både er laget for å vise frem næringslivet og den infrastrukturen som finnes i kommunen.

Orkland kommune

Orkland kommune ligger sør-vest i Trøndelag, og kjennetegnes først og fremst av moderne industri. Gruvedrift på Løkken Verk, tilbake til 1654, var starten på et industrieventyr som i dag rommer flere markedsledende bedrifter innen et bredt næringsspekter. Smelteverk, offshore, mekanisk industri, treindustri og høyteknologisk elektronikk dominerer. Også landbruk, havbruk og handel.

Kommunen framhever viktigheten av gode og effektive planleggere i kommunen, som legger til rette for nye areal og infrastruktur. Kommunen er fremoverlent for ny grønn industri, med rask behandling av reguleringsplaner, nettkapasitet og arealplaner. Gjennom kommunens eget engasjement for miljø og bærekraft, gis ringvirkninger for bedriftene. Eksempelvis investeringen i nytt badeanlegg som gjenvinner og bruker spillvarme fra Elkems smelteverk.

Kommunen jobber aktivt med å koble videregående skoler og fagskoler til lokale bedrifter for å sikre nok kompetanse i næringslivet.

Kommunen er svært engasjert i Thamsklyngen (klynge for at en sammen tar industrien gjennom det grønne skiftet) og næringsforeningen lokalt, og bidrar i flere prosjekt og kompetansegrupper.