KS' toppmøter 2022

Foto: D3

KS' toppmøter ble arrangert mandag 31. januar (Kommunedirektørenes Toppmøte) og tirsdag 1. februar (Kommunalpolitisk Toppmøte) på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Møtene ble avholdt som digitale konferanser.