- Flere statsråder har vært på banen og forsikret at utgiftene vil bli kompensert. Våre medlemmer har gjort jobben, levert nødvendige tjenester og fulgt opp den inngåtte koronaavtalen om utvidet kompensasjon i
forbindelse med koronapandemien. Dette oppfatter kommunene som løftebrudd, sier fylkesleder i
KS, Ole Herman Sveian.

Regjeringen varsler at kommunene og fylkeskommunene først i desember 2022 vil få vite hvor mye
kompensasjonen for koronautgiftene utgjør. Manglende avklaring vil skape stor usikkerhet og
uforutsigbarhet, i tillegg vil det få betydelig innvirkning på tjenestene som kommunal sektor skal
levere resten av 2022.

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter styreleder Gunn Marit Helgesen sin oppfordring til Stortinget om
at dette må rettes opp ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett før sommeren. 

Les KS' pressemelding her