Kommunedirektøren i Melhus ble forrige uke gjenvalgt til sentralt KDU. Katrine Lereggen er leder i KDU for Trøndelag, der ni kommunedirektører og rådmenn fra kommunene og fylkeskommunen er oppnevnt.

Det er både givende og ansvarsfullt å få delta i KDU, sier Katrine Lereggen, som representant for kommunedirektørene i arbeidet med å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom KDU som rådgivende organ for KS.

Det sentrale kommunedirektørutvalget