Annikken Kjær Haraldsen
Regiondirektør

E-post:
annikken.kjaer.haraldsen@ks.no

Tlf: +4797685751

Ansvarsområder:

 • Medlemsdialog
 • Fylkesmøtet, fylkesstyret, kommunedirektørutvalget
 • Kommuneøkonomi
 • Kompetanse, høyere utdanning
 • Kultur
 • Samisk

Erik Eide
Seniorrådgiver

E-post: erik.eide@ks.no

Tlf: +4792630984

Ansvarsområder:

 • Helse- og velferdsområdet
 • Helsefelleskap
 • Velferdsteknologi
 • Integrering
 • Oppvekstreform
 • Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Internkontroll

Eva I. Lauglo
Rådgiver

E-post: eva.lauglo@ks.no

Tlf: +4795821384

Ansvarsområder:

 • Kurs og konferanse/arrangement
 • Regionkontakt folkevalgtprogrammet
 • Digitalisering
 • Bærekraftnettverk

Marit Moe
Spesialrådgiver

E-post: marit.moe@ks.no

Tlf: +4795222425

Ansvarsområder:

 • Oppvekst
 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Digitalisering
 • Forskning, utvikling og innovasjon
 • Trøndelagskonferansen

Turid Haugen
Seniorrådgiver

E-post: Turid.Haugen@ks.no

Tlf: +4797567271

Ansvarsområder:

 • Klima- og miljø
 • Folkehelse
 • ASSS Kommunehelse
 • Nettverk bærekraftig økonomi

Åse Aspås
Seniorrådgiver

E-post: Ase.Aspas@ks.no

Tlf: +4791815055

Ansvarsområder:

 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Heltid
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Lønn og tariff
 • Partssamarbeid, hovedavtalen
 • ABSOLUTT-programmet
 • EU og kommunesektoren, internasjonale prosjekter

Møyfrid Hallset
Prosjektveileder

E-post:
moeyfrid.hallset@gmail.com

Ansvarsområder:

 • Leve Hele Livet

Sissel Kvam
Prosjektveileder 

E-post: Sissel.Kvam@ks.no

Arbeidsområder:

 • Jobbvinner (nasjonalt)


Prosjektveileder 

E-post: hans.alexander.mangen@ks.no

Tlf: +4793643153

Arbeidsområder:

 • Jobbvinner

Lene Munkeby
Prosjektkoordinator 

E-post: 

Lene.Eun.Kjesbu.Munkeby@
steinkjer.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Barneløftet

 

Trondheim
Besøksadresse: Prinsens gt 1, 7013 Trondheim
Postadresse: Postboks 4715 Sluppen, 7468 Trondheim

Steinkjer
Besøksadresse: Seilmakergt. 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2566, 7735 Steinkjer