Annikken Kjær Haraldsen
Regiondirektør

E-post:
annikken.kjaer.haraldsen@ks.no

Mob: +4797685751

Ansvarsområder:

 • Medlemsdialog
 • Fylkesmøtet, fylkesstyret, kommunedirektørutvalget
 • Kommuneøkonomi
 • Kompetanse, høyere utdanning
 • Kultur
 • Samisk

Erik Eide
Seniorrådgiver

E-post: erik.eide@ks.no

Mob: +4792630984

Ansvarsområder:

 • Helse- og velferdsområdet
 • Helsefelleskap
 • Velferdsteknologi
 • Integrering
 • Oppvekstreform
 • Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Internkontroll

Eva I. Lauglo
Rådgiver

E-post: eva.lauglo@ks.no

Mob: +4795821384

Ansvarsområder:

 • Kurs og konferanse/arrangement
 • Regionkontakt folkevalgtprogrammet
 • Digitalisering
 • Bærekraftnettverk

Helen Hol
Seniorrådgiver

E-post: Helen.hol@ks.no

Mob: +4791717233

Ansvarsområder:

 • Utviklingsarbeid
 • KS Læring
 • Partnerskapet i NAV
 • ASSS

Åse Aspås
Seniorrådgiver

E-post: Ase.Aspas@ks.no

Mob: +4791815055

Ansvarsområder:

 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Heltid
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Lønn og tariff
 • Partssamarbeid, hovedavtalen
 • ABSOLUTT-programmet
 • EU og kommunesektoren, internasjonale prosjekter

Sissel Kvam
Prosjektveileder 

E-post: Sissel.Kvam@ks.no

Mob: +4790594550

Arbeidsområder:

 • Jobbvinner (nasjonalt)

Camilla Juul
Rådgiver

E-post: camilla.juul@ks.no

Mob: +4798637999

Ansvarsområder:

 • Prosjektleder for Fellesløft Trøndelag – Ungt utenforskap

Karine Lee Blomstrøm
Prosjektveileder

E-post: karine.lee.blomstrom@ks.no

Mob: +4799429332

Arbeidsområder:

 • Jobbvinner (nasjonalt)

May-Iren Skamfer Evenmo
Seniorrådgiver

E-post: may-iren.evenmo@ks.no

Mob: +4791672820

Ansvarsområder:

 • Oppvekst
 • Barnehage og skole
 • Barnevern
 

 

 

 

Trondheim
Besøksadresse: Prinsens gt 1, 7013 Trondheim
Postadresse: Postboks 4715 Sluppen, 7468 Trondheim

Steinkjer
Besøksadresse: Seilmakergt. 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2566, 7735 Steinkjer