08:45

Velkommen til Kommunalpolitisk toppmøte

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

08:45 - 
09:15

Som vi sår

Statsminister Jonas Gahr Støre

Samtale:

 • Statsminister Jonas Gahr Støre
 • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
 • Kent Ranum, ordfører i Trondheim, H
 • Yvonne Wold, ordfører i Rauma, SV


Velkommen til Trondheim

Kent Ranum, ordfører i Trondheim 
09:20 -
10:00

Grønne løsninger krever lokalt handlingsrom

 

Hvordan kan både stat og kommunesektor levere for å jobbe bedre med klima og natur?
Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, Ap 
Video med stemmer fra Toppmøte barn og unge
 

Samtale: Gi oss ressurser og rammer til å levere på oppgaven!

 • Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, Ap 
 • Ådne Naper, hovedstyret i KS/komiteleder, SV
 • Jonas Uv Værnes, representant fra Toppmøte barn og unge
 • Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, Sp
 • Elisabeth Hals, ordfører i Oppdal, V
10:00 -
10:20

Pause

10:20 -
11:15

Tenker vi for tradisjonelt om helse- og omsorgstjenestene?

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Ap

Kommunenes digitale reise

Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, Ap

Video med stemmer fra Toppmøte barn og unge

Samtale: Presset øker – hvordan løser vi floka?

 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Ap
 • Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, Ap
 • Stian Skorgen Scheide, ordfører i Ulstein, H
 • Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø, H
 • Jenny Følling, komiteleder og ordfører i Sunnfjord, Sp
11:15 -
11:50

Veien inn i fellesskapet

Inkludering av barn, unge og flyktninger i utdanning,
arbeid og samfunnsliv

Parahini Parabaran, representant for Toppmøte barn og unge
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, Ap

Debatt

 • Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, Ap
 • Fylkesvaraordfører i Rogaland og komiteleder Stein Erik Indbjo, Frp
 • Aurora Carolina Vidal Aguilera, representant fra Toppmøte barn og unge
 • Birgitte Gulla Løken, ordfører i Larvik, H
11:50 -
12:00

Vi kårer Norges beste vertskommuner for næringslivet

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO (på video)

12:00 - 
13:00

Lunsj

13:00 -
13:55

Sammen for et trygt og sikkert samfunn

Beredskap er den nye normalen i kommunesektoren

Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger

Nasjonale- og kommunale løsninger på komplekse kriser – hvordan kan kommunesektoren bidra til nasjonal totalberedskap?

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Sp

Hvordan kan sentrale myndigheter legge rammevilkårene til rette for at kommunene kan drive proaktivt beredskapsarbeid?

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, Sp

Samtale: Staten må ikke glemme kommunesektoren!

 • Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Sp
 • Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, Sp
 • Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud og komiteleder, H
 • Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø, Ap
 • Yasmine Ask Geverk, representant fra Toppmøte barn og unge
13:55 -
14:15

Pause

14:15 - 
14:40

Er demokrati som styringsform på vikende front?

Tidligere statsminister, utenriksminister, stortingspresident og generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland i samtale med Håkon Haugsbø

14:40 - 
14:55

På neste vakt!

Det er de unge som får ansvaret for neste vakt. 

Dette er våre forventninger! Tre representanter fra Toppmøte barn og unge i samtale med Håkon Haugsbø.

Appell til KS Landsting v/Martin Nese Johnsen, tidligere ungdommens fylkesordfører i Rogaland.

15:00

Slutt

Meld deg på her