- Jeg vil takke Landstinget for tilliten, og ser frem til fire nye år med hardt arbeid til det beste for alle kommuner og fylkeskommuner. KS har fått to svært gode nestledere i Odd Stangeland og Aud Hove, og jeg ser fram til et godt samarbeid med dem og hele Hovedstyret, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Helgesen er 65 år, utdannet kjemiingeniør og har vært styreleder i KS i tre perioder tidligere, fra 2012 til 2016, fra 2016 til 2020 og fra 2021 til 2024.

Helgesen sitter som representant i Telemark fylkesting og Porsgrunn kommunestyre. Hun var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, etter to perioder som fylkesvaraordfører.

Styrelederen har flere internasjonale verv. Hun er president i den europeiske paraplyorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Hun er også medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG). Helgesen leder Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress, og har i tillegg andre tillitsverv i internasjonale organisasjoner. 

KS’ hovedstyre for perioden 2024–2028:

Leder: Gunn Marit Helgesen (H)

Nestledere: 1. nestleder Odd Stangeland (Ap) og 2. nestleder Aud Hove (Sp)

Øvrige styremedlemmer:
Kari-Anne Opsal (Ap)
Sven Tore Løkslid (Ap)
Heidi Granli (Ap)
Ådne Naper (SV)
Jenny Følling (Sp)
Tom Georg Indrevik (H)
Anita Sollie (H)
Per Sverre Kvinlaug (KrF)
Ingrid Nergaard Fjeldstad (V)
Truls Gihlemoen (Frp)
Renate Møgster Klepsvik (Frp)
Pål Smits (Samfunnsbedriftene)