I denne ukens episode er tema Nasjonal transportplan. Ole Ueland, fylkesordfører i Rogaland og leder av fylkesordførerkollegiet i KS, er vår gjest. 

Regjeringen foreslår 16 milliarder kroner ekstra til drift og vedlikehold av fylkesveiene de neste seks årene, mens prislappen for etterslepet er beregnet til 100 milliarder. KS mener dette er langt fra godt nok, men hva sier fylkesordførerne om dette? Eller hva med satsingen på vei, jernbane, kollektivtrafikk og ferjer med nullutslipp?  

I vår faste spalte med nye ordførere har vi med oss Simen Nord, ordfører i Moss kommune. Han har også ett og annet å si om Nasjonal transportplan.

Hvis du vil vite mer om Nasjonal transportplan, kan du følge webinaret KS arrangerer sammen med Samferdselsdepartementet nå på torsdag, 10. april. Les mer på ks.no.

Lytt til ukens episode: