16. og 17. januar arrangerte KS en samling for alle fylkesstyrene – for første gang på 23 år.

Fylkesstyrene er et viktig knutepunkt mellom lokal og nasjonal politikk i KS. De er en viktig lyttepost når KS skal ta stilling i nasjonale politiske saker. Det gir dem innflytelse, men så forventes det kanskje at de støtter synet KS lander på nasjonalt i sitt eget fylke?  

Vi har snakket med to nyvalgte fylkesstyreledere, Karoline Fjeldstad i Østfold og Petter Sortland i  Vestland. De er også ordførere i henholdsvis Rakkestad og Høyanger. 

I vår serie intervjuer med nye ordførere, snakker vi med en tredje fylkesleder, Jo Inge Hesjevik i Finnmark, ordfører i Porsanger kommune.

Ukas episode:


Mer informasjon om fylkesmøtene og fylkesstyrene