Våre praktikanter får tett oppfølging fra erfarne advokater, men gis også selvstendighet og mulighet til å vise initiativ. Oppgavene kan ha både juridisk og administrativ karakter, og et opphold hos oss kan ha kortere eller lengre varighet, blant annet avhengig av kontorets behov.

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men spennende og variert. Muligheten for å jobbe for KS' samfunnsoppdrag bidrar for øvrig til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Når det er ledige praksisplasser vil disse legges ut her. Det er imidlertid også mulig å sende en forespørsel eller åpen søknad til KS Advokatene.

Ledige stillinger

Som ferdig utdannet jurist kan det finnes muligheter for å bidra både hos KS Advokatene og i KS’ øvrige avdelinger. Ledige stillinger blir lagt ut her.

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.