Les mer om arbeidslivsdagen for jusstudenter

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon 2. november 2023

- Vi hadde traineer også tidligere, men etter hvert som vi vokste til et mellomstort advokatkontor, så vi i 2018 behovet for å formalisere ordningen og tenke mer strategisk. Vi har ikke ordningen bare for å bidra til jusstudentenes utdannelse, vi drar nytte av studentene i alt vi gjør – både juridisk og i det interessepolitiske arbeidet. De er nysgjerrige og oppdaterte og bidrar med nye perspektiver. Så er jo traineeprogrammet også en god måte å holde kontakt med det akademiske miljøet på, forteller direktør for advokatene i KS, Tor Allstrin.

Både advokatoppdrag og interessepolitikk

For øyeblikket er det Henrik Holm Ellingsen som har traineeopphold hos advokatene. Henrik er fra Bodø og studerer ved Universitetet i Tromsø.

- Det jeg setter mest pris på er hvor involvert jeg får lov til å være i advokatoppdragene jeg jobber med. Jeg opplever å få ansvar og tillit. Gjennom å delta i møter og snakke direkte med klienter får jeg praktisk erfaring som jusstudiet ellers har lite av, sier Ellingsen.

Han forteller også at det er særlig spennende å få innblikk i det interessepolitiske arbeidet advokatene jobber med på vegne av kommunesektoren.

- Jeg har blant annet fått bistå i møte mellom KS og Justis- og beredskapsdepartementet og jobbet med mange ulike rettsområder. For øvrig føler jeg meg godt tatt imot av en åpen, sosial og interessert gjeng, noe som bidrar til at jeg gleder meg til å komme på jobb, sier Ellingsen.

Fra trainee til fullmektig

Et traineeopphold hos KS Advokatene er som et langt jobbintervju. Anine Frølich begynte som advokatfullmektig i april etter to tidligere traineeopphold og én periode med skriveplass hos advokatene.

- Anine er et mønstertilfelle. Hun har tidligere vært lokalpolitiker i Bergen, trainee hos KS Advokatene og hun har fått KS’ masterstipend for å skrive om problemstillinger som er relevante for kommunesektoren. Vi var svært fornøyde da Anine takket ja til en fullmektigstilling hos oss. Hun blir neppe den siste vi rekrutterer fra rekken av traineer, forteller Allstrin.

- Etter mitt første traineeopphold hos KS Advokatene skjønte jeg at dette er et sted jeg vil bli værende. KS Advokatene er ikke som et hvilket som helst advokatfirma. Hos oss har vi også et større samfunnsansvar, sier Frølich.

Velger blant de beste

Alle jusstudenter kjenner til statens mulighet til bistand fra Regjeringsadvokaten. At kommunesektoren har et felles advokatkontor i KS har vært mindre kjent. Traineeprogrammet har bidratt til å gjøre studentene mer oppmerksomme på KS Advokatene.

- Det er motiverende for oss å se at kjennskap og erfaring fra KS spres. Hver enkelt trainee er en mulig ambassadør for KS og kommunesektoren, sier Allstrin.

KS Advokatene merker stor interesse fra studentene og har hatt mer enn 100 søkere på én utlysning.

- Vi trenger unge jurister som tror på verdien av det kommunale selvstyret, som trekker en god tråd mellom juss og politikk, og som har forståelse for at ved økt rettsliggjøring må vi ha regler som kan forstås, fortsetter Allstrin. 

Utvelgelsesprosessen er grundig – til tross for at traineeoppholdene har kortere varighet. Søkermassen gjør dessuten at KS kan velge blant de beste studentene.

- Men selv om vi stiller høye krav til faglige resultater, foretar vi en helhetsvurdering – det holder ikke bare å kunne vise til gode karakterer for å jobbe hos oss, sier Allstrin.

Utfordrende og lærerikt

Jusstudent i Bergen, Elisabeth Lauareid Totland, avsluttet nylig sitt opphold hos advokatene.

- Kommunesektoren jobber nærmest med alt, og jeg hadde lyst til å få erfaring fra et arbeidssted der jeg kunne arbeide med oppgaver innenfor en rekke rettsområder, forteller hun.

Totland beskriver oppholdet som utfordrende og veldig lærerikt.

- Jeg har satt veldig pris på at advokatene satte meg i arbeid fra dag én, og gav meg tillit til å løse oppgavene på en selvstendig måte. Det var spennende å få bruke det jeg har lært på studiet på konkrete spørsmål som kommunene har behov for raske svar på. Læringskurven var bratt, men det er nettopp det som gjorde oppholdet mitt givende. Alle tok veldig godt imot meg og var åpne for spørsmål hele veien.

Hun er tydelig på at oppholdet har svart til forventingene.

- Absolutt! Oppholdet har gjort meg mer sikker på hvilken vei jeg ønsker å ta etter studiet. Det er etter min mening et kjennetegn på et godt trainéeopphold!

KS Advokatene orienterer om mulighetene for en karriere i KS og i Kommune-Norge på en særskilt arbeidslivsdag for kommunesektoren torsdag 2. november 2023. Finn ut mer om dette her.