Å finne den rette karriereveien som jurist eller advokat kan være utfordrende. Mulighetene er mange og kanskje flere enn de man blir introdusert for som student.

KS Advokatene, Kommuneadvokaten i Oslo og Juristforbundet har gått sammen om å skape en unik mulighet for deg til å utforske karrieremulighetene i kommunesektoren. Vi inviterer til en spennende og lærerik arbeidslivsdag for jusstudenter i Kommunenes Hus i Vika.

En unik anledning til å utforske kommunesektorens karrieremuligheter

Dato: 2. november 2023

Tidspunkt: Kl. 16:00 – Kl. 20:45

Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Pris: Gratis

Meld deg på her hos Juristforbundet

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2023

Hva kan du forvente?

Kommune-Norge er kanskje Norges mest komplekse og varierte virksomhet. Her ytes et bredt spekter av tjenester til innbyggerne; helse- og omsorgstjenester, vannforsyning, barnehage, utdanning, byggesaksbehandling, entrepriseprosjekter, næringsvirksomhet og -utvikling og mye annet. En yrkeskarriere i Kommune-Norge gir deg mulighet til å jobbe over hele landet – også på ditt hjemsted. Dette arrangementet gir deg innblikk i hvilke karrieremuligheter det finnes for jurister i kommunesektoren. 

Program

16.00 - 16.30 - Ankomst og servering

16.30 - 17.00 - Presentasjon av KS Advokatene og Kommuneadvokaten i Oslo

17.00 - 17.15 - Pause med mingling

17.15 - 17.45 - Oppgaveløsning – case i kommunal forvaltningsrett

17.45 - 18.15 - Pause med mingling

18.15 - 19.00 - Manuduksjon - innføring i kommunal forvaltningsrett og veiledning for praksis

19.00 - 19.15 - Pause med mingling

19.15 - 20.00 - Forelesning om mulige mastertema med rettslige temaer og problemstillinger

20.00 - 20.45 - Avslutning med gaveposer og trekning av gavekort

Om oss

KS Advokatene

KS (kommunesektorens organisasjon) er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon med alle norske kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. Organisasjonen har 14 kontorsteder i Norge og et Europakontor i Brussel. KS Advokatene har 25 advokater som yter juridisk bistand til kommuner og fylkeskommuner innenfor alle rettsområder, og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinære advokatoppdrag, jobber advokatene interessepolitisk for kommunesektoren.

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor og et av de mest varierte sivilrettslige advokatkontorene. Kontoret har i dag ca. 25 advokater og advokatfullmektiger som prosederer alle Oslo kommunes rettssaker, samt gir juridisk rådgivning til bystyret, byrådet og øvrige virksomheter i kommunen. Kontoret har et høyt faglig nivå og et hyggelig og uformelt miljø.

ELSA

European Law Students' Association (ELSA) er verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter, og bringer sammen jusstudenter i Norge og resten av Europa. ELSA Oslo arrangerer faglige og sosiale arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt

Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for jusstudenter i Norge. Nasjonalt utgjør jusstudenter fra de ulike studiestedene Seksjonsstyret i JF–Student. Styremedlemmene arbeider for å ivareta jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, og for at studentene skal få best mulige studieforhold.

Påmelding

Dette er en enestående sjanse til å utforske juristkarrieren i kommunesektoren. Meld deg på arbeidslivsdagen for jusstudenter på nettsidene til Juristforbundet.