Vi skal hedre frivillige hender, hoder og hjerter over hele landet i 2022, og vi skaper festen sammen.

Birgitte Brekke, prosjektleder for "Frivillighetens år 2022"

Stortinget har bestemt at 2022 blir frivillighetens år. Alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å delta på markeringen av «Frivillighetens år 2022» som Frivillighet Norge har koordineringsansvaret for. Prosjektet har tre hovedmål:

  1. Øke deltakelsen
  2. Fjerne barrierer for deltakelse
  3. Synliggjøre frivillig sektors betydning

Lokal rekrutteringsbølge

- Vi ønsker oss at en rekrutteringsbølge skal skylle over landet for å sikre videre frivillig innsats og bedre samfunnet. Frivilligheten, også kalt «den tredje sektor», bidrar stort til kommuner og fylkeskommuner. Derfor er vi glade for at KS slutter opp om å markere Frivillighetsåret 2022. Dere gir oss viktig drahjelp!

Sammen skal vi sørge for at dette ikke blir en sentralstyrt markering, men at kommunene blir med på feiringen. Innsatsen fra de frivillige er avgjørende for å utvikle gode lokalsamfunn.

- Vi skal hedre frivillige hender, hoder og hjerter over hele landet i 2022, og vi skaper festen sammen, sier Brekke.

Hvordan bidra på festen?

- Møre og Romsdal fylkeskommune markerer oppstarten til Frivillighetens år 2022 den 5. desember, med en lysmarsj. Fylkeskommunen oppfordrer kommuner, organisasjoner og næringsliv til å delta med markeringer hele året, forteller prosjektleder Birgitte Brekke.

Frivillighet Norge inviterer til en storstilt åpningsfest i Oslo Rådhus den 5. desember. Kommuner og fylkeskommuner kan delta på Frivillighetens år 2022 på mange måter. Asker kommune har for eksempel vedtatt en frivillig organisasjon skal få delta i kommunestyremøtet en gang i måneden fast gjennom hele året, for å sikre at frivilligheten får bidra inn i lokalpolitikken.

Det planlegges en rekke spennende arrangementer over hele landet i 2022. Frivillighet Norge har etablerte støtteordningen «Vår dag», hvor lokale ildsjeler kan søke økonomisk støtte til sine arrangement, og de har opprettet en landsomfattende arrangementskalender for å ha oversikt. Her oppfatter de alle lokale ildsjeler til å registrere sine arrangementer. De har også etablert en egen nettside med gode tips for kommuner og fylkeskommuner.

Fire gode grunner til å delta lokalt:

  • Få drahjelp i arbeidet med å få flere med
  • Bli mer synlig – det er lov å skryte
  • Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner
  • Gi alle som holder foreningslivets hjul i gang en fortjent honnør

Gratis materiell

Alle som deltar oppfordres til å sjekke ut verktøykassen for Frivillighetens år 2022 som er utviklet for prosjektet. Her kan du laste ned filmer, bilder og annet grafisk materiell som alle kan benytte seg for å vise at man skal markere, være en del av eller støtte opp om Frivillighetens år 2022. Materiellet kan benyttes på nettsider, i sosiale medier eller andre gode kanaler som bidrar til å synliggjøre at 2022 er frivillighetens år for alle.

KS og Frivillighetens år

Frivilligheten har en sentral rolle i KS sine politiske prioriteringer «Mange bekker små», hvor frivillig sektor omtales som en viktig lokal ressurs. KS har et tett samarbeid med Frivillighet Norge, og KS inviterer også til egen Frivillighetskonferanse den 6. desember på Sentralen i Oslo.

- Frivilligheten spiller en avgjørende rolle lokalt, og er en viktig ressurs for å skape et godt og levende lokaldemokrati, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.