Vi må omstille oss og tenke på en annen måte, fordi menneskelige ressurser blir en knapphet framover. Ikke bare i disse koronatider

Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad

Fakta

Nyby er en ny type digital plattform som er utviklet i partnerskap med norske kommuner, ideelle og private organisasjoner. Nyby gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å gjøre det enkelt for innbyggerne og ansatte å be om hjelp, og enkelt å bidra - på en trygg og sikker måte. Kommunen styrer selv hvem som skal kunne be om hva, hvem som skal kunne bidra med hva og hvilke organisasjoner de ønsker å samarbeide med (www.nyby.no).

En annerledes søndagsfrokost

Det er søndag morgen kl 10. Eggene er i overkant hardkokte i forhold til hvordan han helst liker dem. Men det er ikke så nøye denne underlige uka i mars. Vi skjønner alle at det er andre ting som er viktigere. Avisene skriver bare om en ting: Hvordan i all verden skal vi klare denne omsorgsrevolusjonen? Fredrik er ikke vant til at kommunene tar kontakt midt i søndagsfrokosten. Det har vært fem spennende år der han – i samarbeid med kommunene - har startet og utviklet Nyby.

Satt ned prisene og satt opp farten

Vi har fått en smak av hva som er mulig å få til på kort tid. Da krisen inntraff, var det mange som tok på seg dugnadstrøya og satte opp farten.

- Vi har et verktøy som kan være til stor hjelp for kommunene nå slik at de kan levere de tjenestene som korona krever. Til daglig bruker kommunene mange måneder på å bestemme seg om de ønsker å ta i bruk Nyby. Nå sender de en melding på LinkedIn og spør når vi er klare, forteller Fredrik.
- Det gjør at vi sparer enormt med tid og det gjør det billigere og raskere å ta i bruk Nyby.

- Vi har fått et spark bak nå. Uten korona er det flere ting vi hadde satt et fem års perspektiv på som vi nå har fått gjort på to måneder! Vi har nok større muligheter enn vi tror. Men implementering av teknologi krever god forankring og oppfølging. Vi må omstille oss og tenke på en annen måte, fordi menneskelige ressurser blir en knapphet framover. Ikke bare i disse koronatider, sier ordfører i Østre Toten kommune, Bror Helgestad.

Melhus kommune har ved hjelp av Nybys produkter koplet mennesker som ønsker å gi og få hjelp. Klikk på bilde for å se video om Nyby og Melhus kommune. Foto: Nyby.

Samarbeid er avgjørende

- Samarbeidet med kommunene har vært helt essensielt for å utvikle gode produkter, sier Gulowsen, som trekker fram bydeler og kommuner i hele Norge. Østre Toten var de som snudde seg rundt raskest da krisen inntraff.

- Vi hadde allerede laget en plan for hvordan vi skulle bruke velferdsteknologi framover. Vi hadde sett på Nyby, så da krisen kom, var det bare å iverksette, sier ordføreren på Toten.

Nyby kopler mennesker på Toten, i Melhus og i over 50 andre kommuner i landet. Folk i karantene koples med folk som kan hjelpe.
Men det er mange flere områder mennesker trengs å koples på. Det er våronn på landet. Det er smartest nå at arbeidskraften kommer lokalt fra. Flere har blitt arbeidsledige og kommunene vil ikke ha smitte fra andre steder. Da må rette folk koples.

- Det som er best med måten Nyby kopler mennesker på, er at folk blir sett på som ressurser. Folk som selv trenger hjelp og kommunale tjenester har også mye å gi. På den måten gir vi mange mennesker en mulighet for å oppleve mestring, unngå å føle seg som en byrde, og få gleden av å kunne gi og bidra i samfunnet, sier Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører i Melhus kommune.

Melhus har brukt Nyby i flere år. Det begynte innen helse, men nå koples mennesker innen næringsliv, innvandring, landbruk og mye annet. Det er bare fantasien som setter grenser.

- Over 700 mennesker har meldt seg til ulike samfunnsoppgaver i Melhus så langt i koronakrisen.  Jeg er imponert og stolt over dugnadsånden i kommunen vår. Og Nyby er proffe. De har bygget en trygg plattform, og det er enkelt for oss som kommune å be om og få hjelp, sier Jagtøyen.

 

Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad i våronn. Gjennom Nyby har de koplet mennesker på flere områder i forbindelse med koronakrisen. Foto: Østre Toten kommune.

Hastverk kan bli lastverk

- Det var et rush de først ti dagene, sier Fredrik. Nå tar vi oss bedre tid. Det er bra. For dette må forankres godt i kommunene for at vi skal lykkes. Det er viktig at vi klarer å tilby kommunene et verktøy som de kan bruke over lang tid. Og det er utrolig viktig at kommunale ledere fortsetter å etterspørre endringer framover også, ikke bare i en krisesituasjon.

- Nyby har gjort en fantastisk jobb og vi har kommet godt i gang. Men det er også viktig at vi nå jobber systematisk for at folk skal ta verktøyet i bruk i kommunen. Også må vi i kommunene sikre at vi bruker verktøyet riktig, slik at vi får rett kompetanse til rett tid og sted. Det går ikke av seg selv dette heller, sier ordføreren på Toten. 

- Man må sette av godt tid til å informere innbyggerne om den teknologien man ønsker at de skal ta i bruk. Vi har fått lokalavisa til å skrive om Nyby, laget filmer, stått på stand og vært på Midt Nytt. Når vi ikke har nok hender, trenger vi frivillighet og teknologi. Det er vår oppgave å få folk til å ta det i bruk, utfyller ordføreren i Melhus.

Norske kommuner er kjent for å like å dele og stjele fra hverandre. Nyby har laget en erfaringsbank som du finner her

Beholde energien

Om det var høna, egget, korona eller eldrebølgen som fikk oss til å bruke mer teknologi, er kanskje ikke så viktig. Både gründeren og ordførerne er overbevist om at vi kommer til å bruke mer teknologi og reise mindre framover. Digitaliseringen av Norge går fremover med stormskritt. Men dette er en helt annen situasjon enn ellers.

- Det er langt mindre slitsomt å streve med teknologien i et par minutter en å sitte i bilen i fem timer, også er det mye bedre for miljøet. Vi har fått en smak av hva som er mulig å få til på kort tid. Jeg håper og tror at det fortsetter, sier Gulowsen.

Fremtiden er full av teknologiske løsninger -til det beste for kommunale tjenester og miljøet. Foto: Nyby.