- Med koronautbruddet og sykdommen covid-19 får ser vi en økning i antall henvendelser knyttet til forskningsprosjekter, og behov for ny kunnskap hos våre medlemmer. I KS har vi derfor nå satt sammen et nettverk for å koordinere medlemmenes behov inn mot disse oppdragene, forteller Silje Anine Moss, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS.

Målet er å gi god medlemsstøtte.  

- Vi har er godt team på forskning og utvikling her i KS. Nå er vi opptatt av å samarbeide godt med våre medlemmer og akademia for å effektivt og grundig dekke behovet for kunnskap om covid-19.

Oppfordres til å bruke nettverket

Forskningsforespørslene som rettes til KS formidles til nettverket, og tilbakemeldingene og kunnskapsbehovet systematiseres og videreformidles fra nettverket. Slik kan henvendelser til KS svares ut fortløpende. Dette gir KS en god samlet oversikt, og muligheten til å eventuelt få bredere deltakelse fra kommunesektoren i prosjektene.

Alle KS-medlemmer må gjerne vise til det nye nettverket eller selv ta kontakt hvis de får henvendelser om forskningsprosjekter. Det gjelder enten de trenger råd om hvordan de bør gå inn i nye prosjekter, eller det er snakk om en situasjon der medlemmene ikke ha kapasitet til å svare ut alle henvendelser.  

- Det nye nettverket er her for medlemmene våre, sier Moss.