KS mener høringsforslaget fra Justisdepartementet bryter med norsk rettstradisjon, og er problematisk både opp mot grunnleggende menneskerettigheter og Grunnlovens bestemmelser. KS skriver også i høringssvaret at forslaget mangler etter vår vurdering en tilstrekkelig smittevernfaglig forankring.

Les også: Høringssvar om regionalt og nasjonalt portforbud

- Et godt fungerende smittevernsregime må det være basert på tillit. Et portforbud vil oppfattes som tvang, og er ikke forenlig med den høye tilliten lokale myndigheter har i Norge, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS går imot forslaget om mulig hjemmel for å innføre portforbud, og fraråder at det fremmes. I den grad slik hjemmel likevel blir fremmet, og vedtatt, er det viktig at berørte kommuner involveres i beslutningsprosessen, dersom en forskrift vurderes lokalt eller regionalt.

- Kommunestyret har myndighet til å fastsette inngripende lokale smitteverntiltak. Det er svært viktig at de lokale og nasjonale tiltakene ses i sammenheng. Vi vil be om at staten i det minste forplikter seg i forskriften til en formell involvering av berørte kommuner, dersom et så inngripende tiltak som portforbud overfor kommunenes og statens felles innbyggere faktisk vurdere, sier Gram.