Etter KS’ syn er det viktig å hindre spredningen av covid-19. Det må, som ledd i dette, være tilgjengelig virkemidler som skal sikre folkehelsen, samt unngå at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgshelsetjenesten overbelastes. KS er enig i at begrensninger i handlingsfrihet kan være nødvendige på flere samfunnsområder, men mener at slike begrensninger må ha en grense. Et så vidt inngripende tiltak vil ha flere klare likhetstrekk med en straffereaksjon, og vil nok av mange både oppfattes og oppleves slik.

Les hele høringssvaret her