Fordelingen av de økte bevilgningene framgår av tabellen nedenfor:

Bilde uten beskrivelse