Folkehelseinstituttet (FHI) venter en stor bølge av Covid-19-smitte gjennom februar. Sykdomsforløpet for Omikron-varianten er relativt mildt, og vaksinedekningen er høy i risikogruppene. Karanteneregler som har medført sykefravær, er også fjernet.

Likevel må det forventes et høyt samlet fravær i de kommunale tjenestene de kommende ukene, skriver KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet i brevet.  

«Dette vil gi ytterligere press på gjenværende ansatte i virksomhetene, og også skape betydelige utfordringer for kommunene i å levere forsvarlige tjenester», heter det i brevet som er undertegnet av organisasjonenes valgte ledere.  

Bemanningssituasjonen i kommunene er per i dag utfordrende, men ikke kritisk. Det er ikke usannsynlig at situasjonen kan forverres i mange kommuner med økende sykefravær, skriver organisasjonene.

Lederne i organisasjonene ber om et snarlig møte med Regjeringen, ved kommunalminister, finansminister, helse- og omsorgsminister, kunnskapsminister og arbeids- og sosialminister «for å diskutere våre felles kommunikasjonsutfordringer både overfor innbyggere og ansatte når det gjelder forventningene til kommunale tjenester i den nærmeste tid».