Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksisstudier kan gjennomføres så langt det er mulig og i tråd med regler og råd om smittevern, i perioden 4.-18. januar. Det kommer frem i et brev sendt 5. januar.

Les hele brevet

Før mottak av studenter

Før mottak av studenter forutsettes det at kommunen har foretatt en risikovurdering av situasjonen, gjerne i samarbeid med kontaktpersonen på studiestedet. Dette vil bl a innebære å vurdere studentenes kompetanse i forhold til pasienter og arbeidssituasjoner, samt å planlegge smitteverntiltak.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne råd for helsefagstudenter