Pasientskadeloven sier at pasienter og andre som har lidt tap på grunn av en pasientskade, har krav på erstatning når skaden skyldes smitte eller infeksjon, og dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom. Loven omfatter også beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

I den forbindelse har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sendt et brev til KS med informasjon til kommunene om denne bestemmelsen.

Erstatning som kan ytes

Erstatningen beregnes etter bestemmelsene i lov om skadeserstatning.

Der erstatningskravet dreier seg om en beboer som er død etter å ha blitt smittet med covid-19, vil en erstatning hovedsakelig dekke utgifter til gravferd og andre utgifter de etterlatte har hatt i anledning dødsfallet.

Der erstatningskravet gjelder en beboer som har overlevd sykdom som følge av smitten, vil erstatningen hovedsakelig dekke ekstra utgifter beboeren er påført på grunn av smitten/sykdomsperioden.

Beregningen av erstatningen avgjøres av de faktiske konsekvensene smitten har hatt.

Bestemmelsene i lov om skadeserstatning regulerer også retten til erstatning for inntektstap, tap av forsørger og menerstatning ved varig og betydelig skade. Disse erstatningspostene vil være mindre aktuelle der beboeren er en eldre person.

Mer informasjon

Det finnes mer informasjon på NPEs nettsider. Pårørende og etterlatte finner søknadsskjema for krav om erstatning her.

Ved spørsmål kan den kommunale institusjonen/kommunen eller beboerens familie/etterlatte kontakte NPEs servicesenter på telefon 22 99 45 00.