Ettårsgrensen for vikariater for leger uten spesialisering i allmennmedisin er midlertidig forlenget pga utbruddet av SARS-CoV-2-viruset. Dette fremgår av endringer i Forskrift om kompetansekrav for leger, § 4 første ledd bokstav a.

Departementet har vedtatt tilsvarende endringer i  Forskrift om trygderefusjon for leger m.v. slik at legevikarene som oppfyller de nye midlertidige kompetansekravene også vil ha rett på refusjon.

Lenkeblokk Icon Brev fra Helse- og omsporgsdepartementet