Les brevet her: Behov for mer fleksibilitet i Covid-19 forskriftens regler om arrangementer.pdf