KS har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet, og bedt departementet ta initiativ til en vurdering av endret prioriteringsrekkefølge for vaksinering, etter at alle de høyest prioriterte risikogruppene (personer over 65 år og personer med kjent, underliggende sykdom) har fått tilbud om vaksine. 

Bør vurdere føre-var strategi 
Med den økte bekreftede leveransen av vaksiner i andre kvartal i år, er det grunn til å forvente at alle over 65 år og alle med en sykdomstilstand som er definert med høy underliggende risiko for alvorlig forløp vil ha fått første vaksinedose i løpet av april. Når personer med høyest risiko for død eller alvorlig sykdom ved Covid-19 smitte er vaksinert, kan en føre-var strategi for å beskytte kritiske samfunnsfunksjoner tilsi at personell innen disse gruppene prioriteres for vaksiner.

KS mener derfor at det er behov for en nærmere vurdering som også innebærer om personell i kritiske samfunnsfunksjoner bør inkluderes i utredningen før beslutningen tas om hvorvidt vaksinasjonsstrategi skal videreføres eller justeres.