Folkehelseinstituttet presiserer at det er kommunen selv som må vurdere når de er ferdige med det helsepersonellet som skal vaksineres som en del av helsepersonell-vaksineringen. Også mange helsepersonell vil motta vaksinen som innbygger i kommunen.

En prioritering av lærere og barnehageansatte vurderes som gjennomførbart tidligst fra og med uke 27, når over 80 % av kommunene som må avgi doser som en del av målrettet geografisk prioritering vil være ferdig med å vaksinere helsepersonell og risikogruppene sine. Dette er med forbehold om at vaksinedosene leveres som planlagt frem til uke 27.

Les mer på FHIs nettsider:  Åpner opp for å prioritere ansatte i barnehager og skoler i vaksinekøen - FHI

Lenkeblokk Icon KS`kommentar til vaksineprioritering i kommunene