Kommunene har et stort press på mange av sine tjenester som følge av pandemien. NAV-kontoret er en av disse tjenestene. NAV-kontorenes innsats for de mest sårbare gruppene i samfunnet er svært viktig i denne situasjonen. Dette gjelder ikke minst behovet for sosiale tjenester. Det er derfor viktig at det er god kapasitet og tilgjengelighet til disse tjenestene.

Det er spesielt viktig at partnerskapet mellom kommune og stat er aktivt i denne situasjonen. Lukking av NAV-kontor eller endringer av åpningstider, tilgjengelighet eller tjenestetilbud må forankres i partnerskapet.

Les hele uttalelsen her: 

Lenkeblokk Icon Felles uttalelse fra KS og NAV