Regjeringen har åpnet for at norske borgere og andre som har tatt koronavaksine utenfor Norge skal få mulighet til å få vaksinen etterregistrert. Det er en forutsetning at vaksinen er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer. Ordningen trådte i kraft 16. juni.

FHI anbefaler flere forskjellige alternativer for etterregistrering, og personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan kontakte enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere og registrere vaksinasjon i SYSVAK.

Lenkeblokk Icon Mer om etterregistrering på regjeringen.no

Utfyllende informasjon om etterregistrering, se FHI Etterregistrering av koronavaksiner, kapittel med informasjon om etterregistrering, samt Informasjon til innbyggere om etterregistrering.

KS vil gå i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan etterregistrering kan gjennomføres på en praktisk og god måte i kommunene.