Dette innebærer at foreldre som mottar et tilbud i barnehagen skal faktureres for dette på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Forskriften understreker at det skal kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder og departementet viser til at de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller SFO, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet. Bestemmelsene gjelder også for tiden etter 20. april når barnehager og SFO gradvis åpnes igjen.

Det skal ikke kreves foreldrebetaling når barna ikke har mottatt tilbud i barnehage eller SFO. Kommunene skal fortsatt kompenseres for tapte inntekter dette medfører fra foreldrebetaling i private og kommunale barnehager og SFO.

Kunnskapsdepartementet har vurdert at det ikke er nødvendig å sende endringene i regelverket om foreldrebetaling på høring og forskriften trer derfor i kraft straks.

KS anbefaler kommunene å publisere informasjon til foreldre på egnet måte om at de som mottar barnehage- og SFO-tilbud må betale for dette på ordinær måte fra 14. april.

Det pågår samtidig høring på andre endringer i de midlertidige forskriftene for barnehage, grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Denne høringen har frist 14. april.

Les mer:

Regjeringens pressemelding

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Høring om forslag til nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven