Vi mener det er viktig at ansatte i kommunene nå får forutsigbarhet for å kunne planlegge skole- og barnehagetilbudet fremover

Bjørn Arild Gram

Regjeringen har varslet endringer i smitteveilederne for skole og barnehage som vil publiseres fredag denne uka. Årsaken er at smittesituasjonen nå er under bedre kontroll, og etter regjeringens vurdering nå kan det lempes på tiltakene.

Det skal innføres et trafikklyssystem med tre nivåer for smitteverntiltak for barnehage og skole, der tiltakene reflekterer ulike smittesituasjoner.

Dagens smitteverntiltak kategoriseres som det strengeste nivået (rødt nivå). Fra og med 2. juni innføres det smittetiltak på gult nivå der det blant annet lempes på avstandskravene og åpnes for større grupper. Kommunene kan bruke noe tid for å legge om tilbudet. Grønt nivå tilsvarer helt normal drift.

Kommunene får forutsigbarhet

Signalene om endringer i smitteveilederne medfører at det vil bli mulig med mer normal drift av barnehage og skole fremover.

- Vi mener det er viktig at ansatte i kommunene nå får forutsigbarhet for å kunne planlegge skole- og barnehagetilbudet fremover, og vi forutsetter at det nye systemet vil ligge fast over tid. Det er også positivt at smitteverntiltakene kan tilpasses etter lokale forhold dersom smittesituasjonen endrer seg, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Utfordring med skoleskyss

Med mindre det kommer vesentlige endringer i smitteveilederne for transport, vil utfordringene med skoleskyss fortsatt kunne hindre at alle elever kan vende tilbake til skolen som normalt, påpeker Gram. Dagens smittevernkrav innebærer begrensninger i kapasitet på skoleskyss og i kollektivtransport, og betydelig økte kostnader som kommunesektoren er usikker på om de får dekket.

KS har tett dialog med regjeringen om dette og mener det er viktig at kommuner og fylker nå får større trygghet for at både dette og andre ekstrakostnader til smitteverntiltak blir kompensert.