Regjeringen endrer på reglene for praksis i høyere utdanning slik at det skal bli enklere for studentene å gjennomføre praksis som en del av utdanningen sin. Dette skal bidra til studentene får fullført utdanningen sin på normert tid.
Les mer om den midlertidige forskriften HER.
Universitets- og høgskolerådet har oppdatert informasjon på sine nettsider HER.

Lærerutdanningene

KS råder kommuner og fylkeskommuner til dialog med lærerutdanningene om muligheten for gjennomføring av praksis og at eventuelle endringer i avtaler tas når krisetiltakene er avsluttet.

Dersom det må foretas prioriteringer, vil det etter KS’ mening være hensiktsmessig å prioritere studenter i siste år av lærerutdanningen og studenter på ettårige lærerutdanninger, slik at disse har en fullført utdanning til skolestart i august 2020.

Helse- og sosialfaglige utdanninger

Kunnskapsdepartementet er i dialog med universitet og høgskoler for å opprettholde kapasiteten innen helsefaglige utdanninger, og særlig utdanninger det er særlig stort behov for. Kunnskapsdepartementet har oppfordret utdanningsinstitusjonene til å ha dialog med virksomhetene som har studenter i praksis for å finne gode løsninger for å at flest mulig fortsatt kan oppnå læringsmålene knyttet til praksis.

Helsefagstudenter kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven. Studenter er derfor en del av beredskapen, og det kan bli behov for at studenter innrulleres som reservepersonell i helsetjenestene.

Fagskole

Kunnskapsdepartementet har også sendt brev til alle høyere yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner med oppfordring om i størst mulig grad legge til rette for at studenter ikke forsinkes unødig i utdanningen på grunn av virusutbruddet. Departementet oppfordrer fagskolene til å planlegge for ulike scenarioer fremover slik at alle studenter, så langt det er mulig, kan fullføre utdanningene sine med alt det faglige det innebærer, eksempelvis undervisning, prøver, praksis og eksamen.

NOKUT er kontaktpunkt for fagskolene i denne situasjonen, og har oppdatert informasjon for fagskoler og fagskolestudenter på sine nettsider.