-  Både KS og arbeidstakerorganisasjonene mottar tydelige signaler hver i sine medlemskanaler om at situasjonen nå oppleves svært presset. Alle kommuner er nå organisert etter beredskap på gult nivå. Det er i denne situasjonen ikke lenge mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av korona-pandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

En samlet kommunesektor, både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden, ser behov for et felles møte med statsminister og berørte statsråder for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren. Partene har derfor sendt felles brev til statsministeren, der de ber regjeringen ta initiativ til et felles møte.

- Vi ønsker også å diskutere hvordan regjeringen og staten kan tilpasse sine forventninger og krav slik at innbyggernes behov best kan ivaretas, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Les brevet her